סיטנלוגיה - טכניקה

ישנן כתות רבות נוקטות בדרכי הונאה בלתי לגיטימיות תוך התחזות להיות מי שהם אינם. לשם כך, לומדים מדריכי הכתות, ה"אודיטורים", קורסים רבים, בהם מקנים להם מיומנויות – בהשפעה פולשנית ובהתערבויות עמוקות בנפש האדם. טכניקות המעוררות אירועים מנבכי העבר על מנת "להתנקות" או "להיטהר", מצויות לרוב בכל הכתות. כמו כן, נעשה בהן שימוש בתהליכים של אוט-סוגסטיה, טכניקות של היפנוזה אוטוריטטיבית, וכיו"ב שיטות של הפעלת השפעה לשינוי.

איך טכניקות אלו משרתת את כת הסינטולוגיה

ראשי כת ה "סיינטולוגיה" נוהגים להעביר למאמיניהם מסר, לפיו הם מתיימרים להיות בעלי הידע ה"אמיתי", ה"מוחלט" וה"בלעדי" בנבכי נפש האדם. המוטו של "רק אנחנו המבינים" ו "האמת נמצאת אצלנו", או "כל האחרים טועים /משקרים" חוזר על עצמו, בווריאציות שונות, בכל הכתות. פועל יוצא מכך הוא, שאנשי הכתות מתנגדים למדע, ובפרט למדעי הפסיכולוגיה והפסיכיאטריה, ואף יוצאים חוצץ כנגד מחקרים מדעיים בתחומים אלו בכל הזדמנות, בריש גלי. לדברי רמי פלר, שמכיר את הכת מקרוב הטעם ברור : מחקרים פסיכולוגיים או פסיכיאטריים עלולים לסתור את אמונותיהם ולפרוך את האידיאולוגיה בה הם דוגלים. האמת המדעית עלולה ליצור בלב מאמיניהם 'דיסוננס קוגניטיבי', לערער את אמונתם, ובזאת הם אינם מעוניינים, כמובן. התנגדותם למחקרים מדעיים מוצאת את ביטוי ה הן בפירסומים פנימיים של הכת, והן בהתבטאויותיהם כלפי חוץ. לא בכדי התנגד ל.רון האברד ,מייסד ה"סיינטולוגיה", לכל תחרות שהיא על 'תורת נפש האדם' שלו. הוא הפקיד את נפשותיהם של "מאמיני ו חסידיו" בידי מדריכי הצוות שלו, ה"אודיטורים", אשר השתלמו – בקורסים שנערכו על ידו לשם הפצת רעיונותיו בדרכים של התערבות עמוקה ביותר בנפש האדם, "לעורר ארועים מהעבר", "לנקות את נפשו", "לזכך את נשמתו" וכדומה.