מיכאל לייטמן
  1. ראשית דרכן של דתות ואומונות מסויימות החלה כ"כת". כך הדבר לגבי הדת הנוצרית, – למשל, כאשר יחידים נתקבצו סביב ישו מנצרת. גם האיסלם מספר על תחילת דרכו של מוחמד, נביאם, כמנהיג כת. ברם, גם אם נאמר שהדתות הגדולות החלו דרכן כ"כת", ואפילו ננקטו בהן דרכי- הונאה, הרי שבמרוצת הדורות הפכו דתות אלו לממוסדות, ומשעה שקיבלו לגיטימציה, שוב אין מזהים בהן סממנים של הונאה, ניצול, הולכת שולל, סחטנות, ניצול כספי, שטיפת מוח וכיו"ב .
  2. גם אם ישנם אנשים מסויימים באותה דת שרלטנים – המתיימרים להיות (או מציגים עצמם) "רבנים", "מקובלים", "באבא", "צדיקים" המנצלים את – מאמיניהם וסוחטים מהם כספים בדרכי הונאה, כדרכם של מנהיגי הכתות, וישנם כאלה אין – להחשיבם כמנהיגי הדת. ניתן לומר על שרלטן כזה שהינו "רב מתחזה", "באבא נוכל", "צדיק מזוייף", או כל כינוי הולם אחר, אולם בוודאי שאין מקום לומר שאדם כזה מייצג את הדת, ואין בר דעת אשר – יפסול בשל התנהגותו הנלוזה של ה"באבא" השרלטן את הדת. זו תמשיך להיחשב כלגיטימית, בלא קשר למתחזים ולמאחזי העיניים המציגים עצמם כ"רבנים" .
  3. מאחר שהדתות הוכרו כלגיטימיות ופועלות בדרכי יושר, ומכיוון שהן אינן עונות לאף אחת מן ההגדרות התואמות "כת", הרי שכל עוד פועלים נציגי הדת להפצת מערכת האמונות הדתית שלהם בדרכים הלגיטימיות, כמקובל בתרבותנו, אין מקום לומר שנעשים כאן מעשי הונאה, ניצול, "שטיפת מוח" וכיו"ב. הן אמת, שהדת הנוצרית נהגה לאורך דורות רבים בדרכי "שכנוע" בלתי הולמים, בדרכי כפייה, אלימות, עינויים והעלאה על המוקד (באמצעות מוסד האינקוויזיציה שנהג בספרד ובפורטוגל, בימי ה'אנוסים', וכדוגמת שיטות הרצח של אבירי מסעי הצלב). ידועים מעשיה הרבים של – הכנסייה בכל הנוגע להעברה על דת של בני דתות אחרות. בארצות מסויימות, נהגו כך גם אנשי האיסלאם (כדוגמת המאורעות של אנוסי משהד באיראן)/

הכת של מיכאל לייטמן

כאן המקום לציין, במסגרת התייחסותו של רמי פלר ל"כתות" פסבדו יהודיות, את הכת של מיכאל לייטמן, כת ה'קבלה' הנקראת "בני ברוך ". ברי לכל, כי מנהיג הכת, לייטמן, שאב ידע נרחב ממקורות היהדות, ואין ספק שהוא מגלה ידע נרחב בתחום הקבלה. על פי דבריו, הוא רכש את הידע ה'קבלי' שלו מהרב אשלג, בנו של מחבר פירוש 'הסולם', אותו שימש במשך תקופה בחייו. למרבה הפלא, סטה לייטמן מדרכה של היהדות הנאמנה, וכקודמיו, ישו הנוצרי ושבתי צבי, מורה לייטמן לחסידיו מעריציו ש"כיום אין כבר צורך בקיום המצוות המעשיות על פי ה'שולחן ערוך', ואין אנו צריכים אלא ל'קבלה' בלבד". מאחר שכך, הוציא לייטמן את עצמו ואת קבוצתו מן היהדות, והקים כת חדשה, "זרם" ישן בלבוש חדש. מאחר שהיהדות, אליבא דלייטמן, הינה "דרך פרימיטיבית מנוונת", ברי לכל מבין שאין לו ולמאמיניו כל שייכות לדת היהודית, ולא מדובר ברב כי אם ב"גורו". ואכן, ב"כת" הקבלה של לייטמן ניתן לזהות סממנים ראשוניים של אינדוקטרינציה , של הונאה והולכת שולל .

אכן, קשה יותר לזהות אצל לייטמן שימוש בטכניקות שהזכרנו לעיל, פרט לעובדה שאת סדנאותיו והרצאותיו המרובות הוא מוסר בשעות לילה מאוחרות ביותר או בשעות מוזרות כמו – 3 עד 6 לפנות בוקר. לגרעין הקשה, כלומר ל"מתקדמים" , יתכן שיש הרצאות נוספות מעבר לכך. מוזרמים לכת זו כספים רבים, הכת עורכת מסעי שכנוע לגיוס תרומות מדובר במיליונים רבים בכל שנה, וככל הידוע לנו, הם עברו את הסכום של 20 מיליוני ₪ תרומות בשנה. על כן, הגם שכת זו אינה עונה על מלוא ההגדרות האחרות כשאר הכתות ה 'קלאסיות' היא בהחלט ניתנת להגדרה כ"כת", גם אם עדיין לא הוכחה כמסוכנת ברמת הסיכון הגבוהה של כת הסיינטולוגיה, הרי קרישנא, שיבננדה, אושו וכתות אחרות .