אחת השאלות הנפוצות בנושאי כתות, היא איך הכתות מצליחות בכלל למשוך אליהם מצטרפים וכיצד הן מצליחות לשמר אותם לאורך זמן ולהרחיק אותם מהעולם המוכר להם? הפסיכולוגית וחוקרת הכתות, פרופסור מרגרט טהאלר סינגר, בדקה את הפסיכולוגיה מאחורי הכתות. סינגר, שהלכה לעולמה בשנת 2003, ערכה יותר מ-3,000 ראיונות עם חברי כתות והתמחתה בחקר הנושא של שטיפת מוח. אחרי שערכה מחקרים רבים, היא הגדירה שישה שלבים שבעזרתם הכת מצליחה לגייס מצטרפים ולהבטיח את מחויבות שלהם לכת ההרסנית:

שלב ראשון: הכת מבטיחה שהמגוייס לא מודע למתרחש בה

קשה להצביע על דפוס אישיות מסוים של אנשים הנמשכים ומצטרפים לכת, אך לרוב מדובר באנשים שמתמודדים עם קשיים רגשיים, פגיעה כלשהי או חווים תקופה קשה. הכת מנסה תמיד ללכוד לרשתה אנשים שנמצאים במצוקה, שהם מרגישים בודדים, שאין להם תמיכה משפחתית ושחווים משבר נפשי עמוק. הכת עושה הכל כדי להסתיר בפני המגוייסים את האמת מאחורי הכת ואת שיטות הניצול והשעבוד שלה, . כאשר המצטרף החדש מגיע לפגישת היכרות עם הכת, חברי הכת וראש הכת מעניקים לו יחס חם ומחבק שגורם לו להרגיש כאילו מצא בית.

קשה להצביע על דפוס אישיות מסוים של אנשים הנמשכים ומצטרפים לכת. אלו יכולים להיות אנשים שמחפשים רוחניות ומעבר לעולם החומרי, או אנשים שמתמודדים עם קשיים רגשיים, פגיעה כלשהי או חווים תקופה קשה. הכת מנסה תמיד ללכוד לרשתה אנשים שנמצאים במצוקה, שהם מרגישים בודדים, שאין להם תמיכה משפחתית ושחווים משבר נפשי עמוק. הכת עושה הכל כדי להסתיר בפני המגוייסים את האמת מאחורי הכת ואת שיטות הניצול והשעבוד שלה, לעיתים בהצלחה ולעיתים ללא הצלחה כפי שלא הצליחה לעשות מול רמי פלר. כאשר המצטרף החדש מגיע לפגישת היכרות עם הכת, חברי הכת וראש הכת מעניקים לו יחס חם ומחבק שגורם לו להרגיש כאילו מצא בית.

שלב שני: שליטה בחיים של המגוייס

אלמנט מרכזי בשליטה על חיי המגויס היא רוטינה של תרגול, אשר נדרשת על מנת להתקדם ב'מדרגות הרוחניות' של הכת. מייסדי כתות עושים שימוש ברוטינות תרגול שונות, המהוות טכניקה מניפולטיבית לצורך התערבות עמוקה בנפש המגוייס, עד כדי מחיקת אישיותו, על מנת לצקת לתוכו את תכני הכת (Chanting, Manipulative Madidation ועוד). לכת יש מגוון דרכים לשלוט בחברי הכת, כמו למשל על ידי שיעבוד לרעיון רוחני כלשהו ואז נוצרת תלות נפשית, וכן באמצעות הרחקת המגוייס ממשפחתו, מחבריו ומכל העולם שמוכר לו. על חברי הכת נאסר להיות בקשר עם גורמים מחוץ לכת, וכך המגוייסים מאבדים לאט לאט את החשיבה הביקורתית שלהם.

שלב שלישי: יצירת פחד מפני האחר

הכת מפעילה דמגוגיה לפיה חברי הכת הם "הטובים" בעוד שאנשים שאינם חברי הכת הם "הרעים". כך למשל, חברי "כת מדבר יהודה", אחת מהכתות הראשונות הידועות בעולם, ראו את עצמם כ"בני האור" ואת שאר בני ישראל והעולם כ"בני החושך". מגיל צעיר אנחנו נמשכים לחלוקה הזאת של "טובים" ו"רעים", והכת מנצלת זאת כדי לשלוט בחבריה.

שלב רביעי: שטיפת מוח

ראשי הכת מבצעים מעין "שטיפת מוח" באמצעות הפעלת לחצים מחשבתיים, רגשיים ופיזיים. שטיפת מוח היא למעשה עיצוב מחדש ועיוות של תפיסת המציאות של המגוייסים, ושינוי האמונות והערכים בהם הם מאמינים. שטיפת המוח כוללת בין היתר יצירת תחושת שייכות בקרב המגוייסים החדשים לחברי הכת, הבעת ניכור וסלידה מהחיים שמחוץ לכת ומהאנשים שאינם חברים בכת, וחינוך מחדש לפי הערכים, המנהגים והאמונות של הכת. בסופו של התהליך המגוייסים נשלטים לחלוטין בידי ראשי הכת. הם מצייתים להם בעיוורון מוחלט וה"אני" שבתוכם נדחק הצידה.

שלב חמישי: השרשה והטמעת התנהגויות חדשות

בשלב הזה ראשי הכת מנסים לחסל לחלוטין את הזהות של המגוייס ולגרום לו לאמץ זהות חדשה התואמת לאידיאולוגיה ולכללים של הכת. ראשי הכת גורמים למצטרף להרגיש שהוא "נבחר" על ידם
באופן מיוחד, והם מחזקים את התחושה הזאת לעיתים באמצעות עריכת טקס חניכה בנוכחות הקבוצה. טקס זה מסמל את עזיבת העולם שמחוץ לכת והצטרפות למעגל האקסלוסיבי של חברי הכת.

שלב שישי: איסור על הבעת ביקורת כלפי המנהיג

הדינמיקה בכת היא כביכול של משפחה – חברי הכת הם האחים של המגוייס וראש הכת, המנהיג, הוא האבא. ראש הכת, שמאופיין לרוב במגלומניה ורואה את עצמו כגורו, משליט את החוקים והכללים על חברי הכת. הוא דורש מחברי הכת לאמץ את תפיסת העולם שלו, להישמע למרותו ואינו מוכן לקבל כל דברי ביקורת. כאשר אחד מחברי הכת משמיע התנגדות כלשהי, הוא מיד נענש או מקבל איומים.