אודיטינג ותלות

ההגדרה השלישית ל"כת" אותה נציג בזאת, יש בה מעין שילוב של האלמנטים שצוינו במאמרים הקודמים. קיימת, ב"כתות" כולן, תופעה של "יצירת תלות" תלותיות, כאשר המצטרף החדש, המאמין, או ה"מטופל", מאבד את עצמאותו, לעיתים אף את אישיותו, את בטחונו העצמי, והופך תלותי נפשית וכלכלית בארגון המוסדי של ה"כת" ובמנהיג .

דרכי היצירה של תלות

דרכי היצירה של תלות זו שונות ומגוונות, כפי שמראה רמי פלר, אולם הן מצטיינות בתיחכום ובעורמה. הנה, משעה שרכש המאמין החדש, המצטרף לכת, ידע בסיסי ב"תורת" הכת ובאידיאולוגיה שלה, בכל הנוגע לטכניקות, רעיונות ותירגולים, נדרש הוא לשמור על חשאיות, על סודיות, "לטובתו" כביכול. מעבר לכך, משעה שהוכנס המאמין "בסוד העניינים", נאמר לו שהידע שרכש עד כה אינו אלא ההתחלה והבסיס, ועל מנת להתקדם הלאה, מעלה מעלה בסולם ה"רוחני", עליו להשתתף בסדנאות נוספות, בתדירות גבוהה יותר, תוך השקעה כספית רחבה יותר, ופעמים רבות מתבקש הוא גם "לסייע" לכת, לחבריה ולמנהיגה, בעבודות שונות כ"תרומה" וכתמורה עבור ה"ידע" שנמסר לו ועבור ה"אמון" שניתן בו.

ההתניות הללו, שהמאפיין שלהם הוא כמובן הניצול, "לא ניתן להתקדם בלעדיהן" בתורת הכת .למאמינים נמסר, שההתקדמות והעלייה הרוחנית מותנים בתירגולים בלתי פוסקים, בתדירויות גוברות והולכות, ובהצטרפות פעילה יותר לתוככי הכת. במילים אחרות, תנאי הכרחי בל יעבור – להשגתה ולקיומה של האינדוקרטרינציה הרעיונית בכת היא הגברתם של ההיקפים והתדירויות של הפעילות, העמקתם של הביקורים וההשתתפויות, העצמת האינטנסיביות של כל הקשור בהצטרפותו של המאמין ל"כת". זוהי ההקרבה הנדרשת מהמאמין, כתמורה ל"שכר" הצפוי לו, שהוא, כאמור,ההתעלות בדרגות ה"רוחניות" .

דרכי היצירה של תלות בסינטולוגיה

הדוגמה המובהקת לכך היא השיטה המיושמת בכת ה"סיינטולוגיה ". שיטת ה"גשר" היא הדרישה מכל מאמין ב"כת", על מנת להתקדם ולהתעלות ב "רמות" של הידע ה"רוחני", לבצע כל שלב של "אודיטינג", שלב אחר שלב, כשבכל פעם נעשה האודיטינג ברמות נרחבות ואינטנסיביות יותר. הם קוראים לזה " אינטנסיב " , וכל סשן של אודיטינג עולה בסביבות 15000₪, כאשר מדובר ב- 12 עד 20 סשנים של אודטינג. ה "אודיטור " יושב למול ה"פרקליר", המצטרף החדש, הטירון, אשר הוא זה שמקבל את האודטינג תוך שימוש במכשיר ה" אימטר " . באמצעות שיטות כגון אלו מבצעים אנשי הכת את התהליכים על מנת שהמצטרף החדש יוכל לסיים את הקורס ו "לעלות על הגשר", להתקדם בדרגות. ככל שהקורסים הניתנים הינם ברמה מתקדמת וגבוהה יותר, נעשים יותר "אודיטינג" תוך שימוש בטכניקות נוספות. נמצא, אפוא, שתנאי חיוני לקיומה של כל "כת" ולהמשך ההתקדמות ב"מעלות הידע " של אידיאולוגיית הכת הוא : יישומן של טכניקות שטיפת מוח הולכות וגוברות יותר ויותר .