טכניקות של כתות

חזרתיות

טכניקות של שכנוע בלתי הוגן, בדרכי הונאה ושטיפת מוח, מופעלות בידי כתות. לדוגמה: מנהג ה"צ'אנטינג" בכת ה"הרי קרישנה", בו מתבקשים המאמינים, חברי הכת, לחזור באופן ריטואלי – על המנטרה "הרי קרישנה " אלף  פעמים ביום. חזרה כה מרובה על מנטרה נועדה "לתכנת" את המוח בדרכי אוטוסוגסטיה חזקים, כשהכוונה ברורה : להביא את המאמין או את המצטרף החדש לאמץ, באופן תת מודע אם לא במודע, את ה'אינדוקטרינציה' של הכת. תופעות של חזרות רבות על "מנטרה " קיימות בכתות רבות, אם לא בכולן .

התערבות פולשנית בנפש

אמצעי השפעה נוסף בו נוקטות הכתות הינו ההתערבות הפולשנית לתוך נפשו של האדם פנימה. בעוד החוק מתיר התערבויות מעין אלו אך ורק לצרכי ריפוי וטיפול, ואף כאן רק בידי מומחים שהוסמכו לבצע פעולות מעין אלו כחוק כדוגמת חוק ההיפנוזה  או חוק הפסיכולוגיה, הקובעים שטיפולים פולשניים ייעשו אך ורק בידי מומחים, אקדמאים, המחזיקים בתעודה ורשיון מאושרים כחוק, הרי שאנשי ה"כתות" מתירים לעצמם לבצע פעולות פולשניות מעין אלו ללא כל רישוי, הסמכה או פיקוח. החוק מתיר פעולות הכרוכות בהשפעה פולשנית על אישיותו של אדם אך ורק לצורכי טיפול וסיוע למטופלים, ואילו חברי ה"כתות" עוברים סדרות של "טיפולים", "סדנאות" למיניהן, לרוב במסווה
של הרצאות ו"קורסים", כשהמטרה העיקרית היא שכנוע לצרכי ניצול והשפעה בדרכים בלתי הוגנות. למרבה הצער, תחום זה פרוץ כיום, ונדרשת חקיקה כמו גם אכיפה של החוקים והתקנות בכל הנוגע להשפעה והתערבות בנפשו של האדם.

הבעיתיות הגדולה בטכניקות אלו

,שההתערבות הרבה המבוצעת בשנים האחרונות בנפש האדם, אצל ה"מטופלים", נעשית ברבדים עמוקים בהרבה מעבר למותר על פי החוק, ללא כל פיקוח, ואין פוצה פה ומצפצף, וזו לפי רמי פלר, שייסד המרכז לנפגעי כתות וראה את ההשפעה הרבה של הטכניקות, הבעיה המרכזית. פעולות מעין אלו מבוצעות בכל הכתות לסוגיהן. בכת ה"סיינטולוגיה", לדוגמה, מצהירים על כך בריש-גלי. דוברי הכת מתגאים בכך שבתהליך ה"אודיטינג " מצליחים אנשי הצוות שלהם להחזיר לאנשים או לעורר בהם זכרונות מאירועים שחוו בעבר, זכרונות שזה מכבר נשתכחו מהם, ואף להחזירם – ל"גילגול קודם". כאשר נשמעות הצהרות כגון אלו מפי מומחים עולמיים לפסיכיאטריה, כדוגמת דר בריאן ווייס מנהל המחלקה לפסיכיאטריה ב- Miami ,Mount Sinai Medical Center אשר הצהיר שביכולתו להחזיר מטופלים לעבר שלהם ואפילו לגלגולים קודמים, בשיטות של היפנוזה, יתכן שאפשר להתייחס לאמירות אלו ברצינות, משום שדבריו מאפשרים למומחים אחרים, בעלי שם, לבחון את קביעותיו ולבודקן באמצעים אמפיריים קליניים. ברם, אין הדעת סובלת שחבריהן של "כתות" יפעילו שיטות מעין אלו איש על רעהו ללא כל בחינה מדעית, פיקוח או רשיון. כאשר שיטות אלו מופעלות על המצטרפים החדשים לכתות, ברי לכל שהמטרה איננה טיפולית טהורה, אלא יש כאן נסיון לניצול תמימותו של המצטרף החדש להשפיע עליו לאמץ, שלא מדעתו, את האינדוקטרינציה של הכת, תכניה ואמונותיה. התחושה הטובה, תחושת הנועם והרוגע, אשר משרים על המאמין החדש במהלך הסדנאות, נועדה, כביכול, "לנקות מעליו" את אירועי העבר, את "זוהמת" האישיות הקודמת שלו, ולהעניק לו חווייה של שיבה אל חיק הטבע, אל היקום הבראשיתי, ומעל לכל, להשלות את אותם מצטרפים שכביכול נמצאים הם "בידיים טובות", בידי מומחים בעלי הבנה עמוקה בנפש האדם, בידי אנשים שכל רצונם אינו אלא בטובת ם. המנהיג, ה"גורו", מוצג תמיד כמי ששואף להיטיב לעולם כולו, להביא גאולה לבני הדור, ולכל הפחות לרומם את מאמיניו וחסידיו לעולם נפלא, רוחני, הנקי ממלחמות ומסכסוכים, ואשר לו, ורק לו, הדרך לישועה ולגאולה המובטחים .