תהליך גיוס אנשים לכת או קבוצה סודית בעלת מאפיינים של כת, היה מאז ומעולם נושא מעורפל ורווי בבלבול וחוסר ידיעה. כתות הרסניות קיימות משחר ההיסטוריה. למעשה, המונח "כתות הרסניות" קצת מבלבל – קשה למצוא כת שאינה הרסנית עבור עולמם הרוחני של חבריה. מאפיינים מרכזיים רבים משותפים למגוון הכתות כיום: חתירה מכוונת למחיקת האישיות של חבריה, קיום פולחן אישיות למנהיג, יצירת תלות בכת ומנהיגיה או ניתוק חברי הכת ממעגל החברים והמשפחה – והכל באמצעות שימוש במניפולציות שחוזרות על עצמן שוב ושוב. ניתן לומר כי הניסיון להתחקות אחריהן ולהבין כיצד פועלים המנגנונים הפנימיים המשותפים של הכתות עלה יפה, אולם שאלה אחת נותרה בלתי פתורה: איך נראה ה"קורבן" הטיפוסי? רמז: זה יכול להיות כל אחד מאיתנו.

מי מצטרף לכת?

כאמור, קשה לסווג אישיות מסוימת כבעלת פוטנציאל מוגבר להצטרף לכת. חוקרים, פסיכולוגים ופסיכיאטרים רבים עורכים תצפיות ומחקרים איכותניים מעמיקים על נפגעי כתות והמסקנה החד משמעית היא שהטיפוס בעל הסכנה המוגברת "להילכד" אל תוך כת הרסנית – חוסר במילוי צורך רוחני. במקומות בהם החומריות מגיעה לשיא, כמו לדוגמא בארצות הברית, לרוב ישנה גם ירידה במילוי צרכים רוחניים. במצב זה, מעיד רמי פלר, אנשים מצטרפים לכת כי הם פשוט מחפשים תשובות קיומויות לשאלות על מהות ותכלית החיים והבריאה. לכן כתות יכולות לפרוח גם במקומות בעלי עושר חומרי ולגייס מאמינים עמידים, משכילים ועשירים במיוחד.

דוגמא טובה לכך היא כת "שער גן עדן" שהונהגה על ידי מרשל אפלווייט שפעלה בשנות ה-70. מנהיג הכת שיכנע 38 מחסידי הכת להתאבד בטענה כי במעשה זה הם יוכלו להיכנס אל שערי גן העדן. בירור אודות חברי הכת מצא כי חבריה היו אנשים נורמטיביים לחלוטין, משכילים מאוד, רבים בעלי תארים אקדמיים מתקדמים וללא עבר פסיכולוגי.

הסיבות להצטרפות לכת

ארתור ג'יי דיקמן, פרופסור לפסיכיאטריה באוניברסיטת קליפורניה בסן פרנסיסקו, עסק בטיפול ומחקר של נפגעי כתות וכתב על כך מספר מאמרים. במאמרו Treating Former Members of Cults שפורסם ב-2014, ציין דיקמן שני דחפים שקיימים, לשיטתו, אצל כל אחד מאיתנו: הרצון לקיים אורח חיים בעל משמעות אמיתית, והרצון הלא מודע להסתמך על מישהו חכם מאיתנו שיכוון אותנו ויסביר לנו כיצד עלינו להתנהל בעולם כה קשה ומבלבל. ניתן לומר כי המצטרפים לכת פשוט "נפלו בפח", כאשר פעלו בהתנהגות נורמטיבית.

האם קיימים מניעים נוספים?

חוקרי כתות ופסיכולוגים שעסקו בטיפול בנפגעי כתות משערים כי קיימים מניעים נוספים להצטרפות לכת, אולם מסווגים את דבריהם כי מדובר בהשערות בלבד וכאמור, כולנו נמצאים בסכנה. לפי ההשערות, בין המניעים הפסיכולוגיים של הצטרפות לכת ניתן למנות התמודדות עם קשיים נפשיים, חוסר בתמיכה משפחתית, משבר נפשי עמוק או מצוקה רגשית.
כאן המקום לציין כי החשיבה הביקורתית וההיגיון המחשבתי של חברי כת נעלמים בשיטתיות באמצעות תהליכים מניפולטיביים ממושכים ומחושבים – זכרו שנפגעי כתות הם נורמטיביים לחלוטין.